18 Şub

Hac ve Umre ile ilgili Hadisler

Hac ve Umre ile ilgili Hadisler

Hac ve Umre ile ilgili Hadisler;

Hiç şüphe yok ki, Allah yeri ve göğü yarattığı zaman bu şehri kıyamet gününe kadar muhterem kılmıştır. O, kıyamet gününe kadar Allah’ın muhterem kılmasıyla haram bir beldedir, onun dikeni koparılmaz, avı ürkütülmez, yitiğini ilan edecek kimseden başkası alamaz. Bitkisi de koparılmaz”Abbas, Ya Resulallah izhir otu müstesna olsun. Çünkü o, zaruri bir ihtiyaçtır. Resulullah, “İzhir müstesnadır.” buyurdu. (Müslim, Hac 766)
İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:”Hacla umrenin arasını birleştirin. Zîra bunlar günahı, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler.” (Nesâî, İbnu Mâce)
“Hac ile umrenin arasını birleştirin. Çünkü onlar, fakirliği ve günahları giderirler; tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşten pası giderdiği gibi… Mebrur bir haccın sevabı kesinlikle cennettir.” (Tirmizî)
Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:”Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un (kabul edilmiş haccın) karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!” (Buharî, Müslim)
İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Beyt’i (Kâbe-i Muazzama’yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” (Tirmizî)
Ümmü Seleme (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:”Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a (kadar) ihrâma girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vâcib olur.” (Ebu Dâvud, İbnu Mâce)

Hiç şüphe yok ki, Allah yeri ve göğü yarattığı zaman bu şehri kıyamet gününe kadar muhterem kılmıştır. O, kıyamet gününe kadar Allah’ın muhterem kılmasıyla haram bir beldedir, onun dikeni koparılmaz, avı ürkütülmez, yitiğini ilan edecek kimseden başkası alamaz. Bitkisi de koparılmaz”Abbas, Ya Resulallah izhir otu müstesna olsun. Çünkü o, zaruri bir ihtiyaçtır. Resulullah, “İzhir müstesnadır.” buyurdu. (Müslim, Hac 766)
İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:”Hacla umrenin arasını birleştirin. Zîra bunlar günahı, tıpkı körüğün demirdeki pislikleri temizlemesi gibi temizler.” (Nesâî, İbnu Mâce)
“Hac ile umrenin arasını birleştirin. Çünkü onlar, fakirliği ve günahları giderirler; tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşten pası giderdiği gibi… Mebrur bir haccın sevabı kesinlikle cennettir.” (Tirmizî)
Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:”Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un (kabul edilmiş haccın) karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!” (Buharî, Müslim)
İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Beyt’i (Kâbe-i Muazzama’yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” (Tirmizî)
Ümmü Seleme (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:”Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a (kadar) ihrâma girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vâcib olur.” (Ebu Dâvud, İbnu Mâce)

10 Ara

HAC VE UMRE ZİYARETİNDE

HAC VE UMRE ZİYARETİNDE

Hac ve umre ziyaretinde dikkat etmeniz gereken önemli hususlar vardır.

İslam Âlimlerinin genel tavsiyesi kadınların kalabalık ortam ve zamanlarda tavaf yapmamasıdır. Genelde tenha yer ve zamanların tercih edilmesi, mümkünse ikinci veya üçüncü katlarda tavaf yapılmasıdır.  Dolayısıyla kadınlara tavaf için bile kalabalığa karışmaları müsaade edilmezken, erkeklerin bile izdihamdan sebep giremediği ortamlarda, hacerul esvedin ziyaret edilmesi kadınlar için caiz değildir.

Hacı veya Umreci bacımız; bu davranışıyla erkeklerin arasında sıkışıp kalacağından, hem kendisinin, hem de tavaf yapan erkeklerin günaha girmelerine sebep olacaktır.

Unutulmaması gereken bir meselede; Sünneti Seniyye’yi ifa edeceğim derken, Allah’ın cc evinde onun razı gelmediği bir fiil ile harama-günaha düşülmemelidir.

Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurur:”Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrûr’un (kabul edilmiş haccın) karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!” (Buharî, Müslim)
İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki:
“Beyt’i (Kâbe-i Muazzama’yı) kim elli defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.” (Tirmizî)

08 Ara

UMRE TURU

UMRE TURU

Gaziantep’ten umreye gidecek olan sevgili dostlarımız sizlere umreye giderken uymanız gerekecek bir kaç konudan söz etmek istiyoruz.

Ülkemizden çok daha farklı yönetim anlayışı hüküm süren Suudi Arabistan topraklarında yaş ve cinsiyete göre farklı kıstaslar bulunmaktadır. Umre turu için istenen pek çok evrak bulunmaktadır. Öncelikle uçuş tarihinden  itibaren 7 ay geçerli olan çipli pasaport, T.C. kimlik numarasını da içeren nüfus kağıdının önlü arkalı fotokopisi, 45 yaş altı bayanlar evli ise evlilik cüzdan ve nüfus kayıt örneği fotokopisi gerekli olan evraklar arasındadır. Bayan bayana umreye gidilmemekte muhakkak ki yanlarında irinci dereceden bir akraba gerekmektedir. Baba, öz amca, öz dayı, kayınpeder ve 18 yaşını geçmiş erkek kardeş ile gidilebilmekte ve bu kişiler için noterden muvafakat name ve taahhütname  ile vukuatlı nüfus kayıt örnekleri gerekmektedir. Aynı durum 18 yaş altı çocuklar için de geçerli olmaktadır. Sadece bu durum  45 yaş üstü bayanlar için geçerli olmamaktadır. 45 yaş üstü erkekler de sıkıntı yaşamamaktadır.

            Umre turu için gereken tüm evrakların gidiş gününden en az 20 gün önce eksiksiz iletilmiş olması gerekmektedir. Tüm evrakların tamamlanmış olmasına rağmen konsolosluktan kaynaklanan veya başka bir nedenden dolayı vizelerde sıkıntı yaşanabilmektedir.

06 Ara

Mescid-i Ömer

Mescid-i Ömer

Gaziantep’ten umreye gidecek olan sevgili dostlarımız sizlere Medine ziyaretiniz sırasında ziyaret edeceğiniz yerler hakkında bilgi vereceğiz.

Mescid-i Ömer

Kudüs’te Ömer Cami adıyla anılan mescit aynı zamanda “Kubbet üs Sahra” ismini taşımaktadır. 638 yılında hilafet ordularının Kudüs’ü fethettikleri sırada Halife Ömer’in emri ile yaptırıldığına inanılan bu cami aslında beşinci Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından meydana getirilmiştir.

Caminin içinde “Sahra” (Kutsal taş) vardır. Bu taş Hz. Peygamber’in Miraç’a çıkarken üzerine bastıkları taştır. Kutsal taş (Sahra ve üzerindeki kutsal kubbe) Kubbet üs Sahra, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler tarafından, her üç dinin inananlarca çok saygı gösterilen bir yerdir. Haçlılar camiyi kiliseye çevirmişti.

1099 yılında Haçlılar Kudüs’e girdiler. Başbuğları Badouin, Ömer Cami-i’ni Templier şövalyelerine bağışladı. Mabedin her yanı Hıristiyan azizlerinin resimleriyle süslendi. “Sahra’nın üzerine mermer bir minber yapıldı. Binanın üzerine altın bir haç kondu. Bu tarihten 88 yıl sonra 1187’de Selahaddin Eyyubi Kudüs’e girince Kubbet üs Sahra yeniden camiye çevrildi. Resimler yakıldı, altın haç söküldü. Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman zamanında bina yeni baştan yapıldı.

04 Ara

Umre Turu

Umre Turu

Tüm Müslümanların isteğidir umreye ve haça gidebilmek. Herhangi belli bir zamanı olmaması ile birlikte her zaman umreye gidilebilmektedir. Umre turu gerçekleştiren hatta sadece umre ve haç üzerine çalışan birçok tur şirketleri bulunmaktadır. Ziyaret anlamına gelen umre ihram ve tavaf denilen iki kısımdan oluşmaktadır.. Umrenin  ömürde bir defa yapılması gerekmekte ve özellikle Ramazan ayında çok daha fazla sevabı bulunmaktadır. Ramazan ayında yapılan umrenin haça denk olduğu söylenmektedir. Haç ile ne kadar karıştırılsa da aslında her ikisi de birbirinden çok farklı iki durum olmaktadır. Örneğin, haçta şeytan taşlama ve kurban kesme olsa da umrede bu uygulamalar bulunmamaktadır. Müslümanlar için önemli günlerden olan umre için her şeyin fazlasından kaçınmak gerekmektedir. Fazla yol hazırlığı, fazla yemek yeme veya alışveriş hoş kabul edilmeyen durumlar olmaktadır. Kıyafet için de özellikle beyaz ve pamuklu giysilerin seçimi hava sıcaklığının yüksek olmasına bağlı olarak önem teşkil etmektedir.

Ülkemizden çok daha farklı yönetim anlayışı hüküm süren Suudi Arabistan topraklarında yaş ve cinsiyete göre farklı kıstaslar bulunmaktadır. Umre turu için istenen pek çok evrak bulunmaktadır. Öncelikle uçuş tarihinden  itibaren 7 ay geçerli olan çipli pasaport, T.C. kimlik numarasını da içeren nüfus kağıdının önlü arkalı fotokopisi, 45 yaş altı bayanlar evli ise evlilik cüzdan ve nüfus kayıt örneği fotokopisi gerekli olan evraklar arasındadır. Bayan bayana umreye gidilmemekte muhakkak ki yanlarında irinci dereceden bir akraba gerekmektedir. Baba, öz amca, öz dayı, kayınpeder ve 18 yaşını geçmiş erkek kardeş ile gidilebilmekte ve bu kişiler için noterden muvafakat name ve taahhütname  ile vukuatlı nüfus kayıt örnekleri gerekmektedir. Aynı durum 18 yaş altı çocuklar için de geçerli olmaktadır. Sadece bu durum  45 yaş üstü bayanlar için geçerli olmamaktadır. 45 yaş üstü erkekler de sıkıntı yaşamamaktadır.

            Umre turu için gereken tüm evrakların gidiş gününden en az 20 gün önce eksiksiz iletilmiş olması gerekmektedir. Tüm evrakların tamamlanmış olmasına rağmen konsolosluktan kaynaklanan veya başka bir nedenden dolayı vizelerde sıkıntı yaşanabilmektedir.

02 Ara

Gaziantep Umre Bilgilendirmesi

Gaziantep Umre Bilgilendirmesi

Gaziantep Umre Bilgilendirmesi siz değerli dostlarımız için bir rehber niteliğinde olup umre hakkında bilgi vermeyi amaçlayan yazılarımıza devam etmekteyiz.

Genel Sözlükte; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah’a kulluk etmek anlamlarındaki “a-m-r” kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.

Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, “hacc-ı ekber” (büyük hac), umreye de “hacc-ı asgar” (küçük hac) denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.

30 Kas

Umrenin Faydaları

Umrenin Faydaları
Umrenin maddi ve manevi birçok faydaları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır
  • Umreye giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur.
  • Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alış-verişinde bulunur, aynı zamanda ticarî ilişkilerde bulunurlar.
  • Umre, insanın günahlarının affedilmesine sebeptir. Bunun için günahlarının affedilmesi için dua ederler. Bir daha kötü bir iş yapmamak, dürüst ve ahlâklı olmak üzere Allah’a söz verirler.
  • Umre, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur. İslâm dininin birlik ve beraberlik dini olduğu, daha net olarak anlaşılır.
  • Umre ibadetini yerine getiren Müslüman dünya menfaatleri için yapılan kötü işlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrar.
  • Biliyoruz ki seyahat insan sağlığı için çok faydalıdır. Hatta ruhî sıkıntılardan kurtulması için insanlara seyahat tavsiye edilir. Allah da Kur’an’da gezip dolaşmayı tavsiye etmiştir. İşte umreye gidenler bu seyahati tabiî olarak yapmış olurlar.
  • Bütün umreye gidenlerin renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur.
  • Aynı zamanda umre ibadeti dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.
Kısaca umreye gidenlerin inançları tazelenir. İnsanlığa hizmet aşkları artar. Yardım duyguları gelişir. Bütün insanların eşit ve kardeş olduğunu kavrar. Böylelikle dostluk, sevgi ve barış sağlanmış olur.
28 Kas

Ramazan Ayında Umre Ziyaret,

Ramazan Ayında Umre Ziyaret,
 Ümmü Ma’kıl adında bir kadın Hz. Peygamber’e gelerek ben hac yapmak üzere hazırlık yapmıştım. Bana bir mani arız oldu (kocası hasta olmuş veya devesini kaybetmişti) ne yapayım? demiş; Peygamberimiz de “Ramazanda umre yap hac karşılığı (sevabı) olur” buyurmuşlardır.7 Şu halde Ramazan ayındaki yapılan umrenin diğer zamanlardaki umreden sevap yönüyle daha farklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ramazan’ın kelime manasında “yaz sonunda güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur” anlamı bulunmaktadır. Ayrıca bu kelimenin  “güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması” manasına geldiği de nakledilmektedir. Görüldüğü gibi Ramazan ayında günahların yok olması, temizlenmesi, yanması ve nefsin temizlenmesine işaretler vardır. Bunun için Ramazan ayında samimiyetle tevbe eden ve oruç tutan, hatta Ramazan’da umre yapan kişilerin günahlardan arınacağına özel bir müjde bulunmaktadır.
Peygamberimiz (s.a.v) hac ve umrenin faziletini şöyle haber vermektedir: “Hac ve umreyi peş peşine yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşteki pası yok ettiği gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Makbul hac (içinde masiyet olmayan) için karşılık, ancak cennettir”.8 Görüldüğü gibi hadiste bir umreden sonra bir umre daha yapılırsa, bu ikisi arasında işlenmiş olan küçük günahlara keffaret olacağı güzel bir teşbihle anlatılmaktadır. Sanki hadiste daha önce umre yapanların bir başka zamanda (mesela Ramazan’da) tekrar bir umre daha yapması teşvik edilmektedir. Ayrıca günümüzde de kotadan dolayı hac kurası çıkmayan kardeşlerimizin özellikle Ramazan ayında halis niyetle umreye gitmeleri,  belki mükafat olarak bu umre ile hac sevabı almalarına vesile olabilecektir.
26 Kas

UMRE

UMRE

UMRE

Umre, hac zamanı olan arife ve onu takip eden kurban bayramının dört günü dışında, senenin her günü, İhram ile yapılan, Tavaf ile sa’y yapmak ve saç kesmektir.   Umre’nin farzı ikidir. İhram ile tavaf. İhram umre’nin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.

Umre, ömürde bir defa, Hanefi ve Maliki’de sünnet, Şafii ve Hanbelî’de farzdır.

UMRE NASIL YAPILIR

Mikat sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir. Telbiye, tekbir, tehlil, salâvat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztiba ve ilk üç şavt’ta remel yapılır.

Tavaf namazından sonra Safa ve Merve arasında sa’y yapılır. Tıraş olup ihramdan çıkılır.

Böylece umre tamamlanmış olur. Umre’de Arafat, Mina, Müzdelife, kudüm ve veda tavafı yoktur.

24 Kas

UMRE TURLARI

UMRE TURLARI

Umre tur organizasyonları yapan firmalar, bunların arasında on günlük umre turları da düzenlemektedir. Turun ilk günü havaalanında buluşularak yurtdışı çıkış harçları yatırılmakta ve uçağa binilmektedir. Sonrasında da Medine’de otele yerleşilmekte ve Hz. Peygamber ziyaret edilmektedir. İkinci gün Uhud dağı, Kuba Mescidi, Mescid-i Kıbleteyn, Cuma Mescidi, Mesacid-i Seba ve Yedi Mescidler gezilmektedir. Sonraki gün mescid ve müzeler ziyaret edilmektedir. Dördüncü gün ise Medine’den hareket edilmekte, ihrama girilmekte, umreye niyet edilmekte ve Mekke’ye varılmaktadır. Aynı gün hareme gidilmekte ve umre tamamlanmaktadır. Beşinci gün ikindi namazının sonrasında Mekke’deki yerler ziyaret edilmekte, yatsı namazından sonra da toplu tavaf yapılmaktadır.

Son Gün Kâbe’nin Son Tavafıdır

On günlük umre turlarının altıncı gününde Arafat, Mina, Müzdelife, Sevr. Hira gibi yerler ziyaret edilmekte, yedinci gün yatsı namazından sonra umre yapmak isteyenler Cirane mescidinden ihrama girmekte ve umreyi tamamlamaktadır. Umrenin sekizinci günü genellikle gezi günüdür. Ancak bugün de umreye niyet edilmekte ve umre yapılmaktadır. Dokuzuncu gün Sevr Dağı’na çıkmak isteyenler için hareket zamanıdır. Son gün isi Kabe son kez tavaf edilmektedir. Sonraki aşama dönüştür. Umreye gitmeden önce de umre fiyatları kontrol edilmelidir.